Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Anamur İlçesi, Göktaş Mahallesi, 906 ada 22 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifi

Mersin İli, Anamur İlçesi, Göktaş Mahallesi, 906 ada 22 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifi

Mersin İli, Anamur İlçesi, Göktaş Mahallesi, 906 ada 22 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153