Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli Anamur İlçesi Göktaş Mahallesi 860 ada 11 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri

Mersin İli Anamur İlçesi Göktaş Mahallesi 860 ada 11 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri

Mersin İli Anamur İlçesi Göktaş Mahallesi 860 ada 11 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153