Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Anamur İlçesi Bahçe Mahallesi 179 ada 35 ve 36 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifleri

Mersin İli, Anamur İlçesi Bahçe Mahallesi 179 ada 35 ve 36 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifleri

Mersin İli, Anamur İlçesi Bahçe Mahallesi 179 ada 35 ve 36 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifleri

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153