Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 836 Ada 28 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 836 Ada 28 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 836 Ada 28 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.02.2020 tarih ve 117 sayılı kararı ile görüşülmüş olup, 3194 sayılı İmar Kanu'nun 8. maddes (b) bendi hükümleri gereği 03.03.2020-03.03.2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.

Ancak Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle,salgın ile mücadele kapsamında bir çok alanda geliştirilen mücadele yöntemleri çerçevesinde 26.03.2020 tarihli ve 31080 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Kanun'un geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda askı ilan süresi durdurulmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 05.05.2020 tarih ve E.97374 sayılı yazısı doğrultusunda askı ilan süreleri yeniden başlatılmış olup, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.02.2020 tarih ve 117 sayılı kararı ile görüşülen konu 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. Maddesi (b) bendi gereğince 13.05.2020-27.05.2020 tarihleri arasında ve bu tarihler de dahil olmak üzere kalan 15 (on beş) gün süresi ile yeniden Belediyemiz İlan panosunda ve internet sitesinde eşzmanlı olarak askıya çıkarılmıştır. 13.05.2020

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153