Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Akdeniz İlçesi,Kent Merkezi Doğu Girişi Özel Proje Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu (1..kısım)

Akdeniz İlçesi,Kent Merkezi Doğu Girişi Özel Proje Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu (1..kısım)

Akdeniz İlçesi, Kent Merkezi Doğu Girişi Özel Proje Alanı Planlama Esas Araştırma Çalışmaları Jeolojik ve Jeoteknik Etüt, Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu, Kentsel Tasarım ve Proje Görselleştirme İşi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu (1.kısım)

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153