Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Akdeniz İlçesi, “Kent Merkezi Doğu Girişi Özel Proje Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu 1.Kısım

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, “Kent Merkezi Doğu Girişi Özel Proje Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu 1.Kısım

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, “Kent Merkezi Doğu Girişi Özel Proje Alanı  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu 1.Kısım'a askı süresi içerisinde yapılan 6 adet itirazın değerlendirilmesi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153