Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Akdeniz İlçesi, Tekke Mahallesi, 206 ada 1, 2, 3 parseller ile Yaka Mah. 9524 ada 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

Akdeniz İlçesi, Tekke Mahallesi, 206 ada 1, 2, 3 parseller ile Yaka Mah. 9524 ada 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Tekke Mahallesi, 206 ada 1, 2, 3 parseller ile Yaka Mah. 9524 ada 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.03.2020 tarih ve 198 sayılı kararı ile görüşülmüş olup 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi gereğince 19.03.2020 tarih ve 19.04.2020 tarihleri arasında ve bu tarihler de dahil olmak üzere (bir) ay süre ile Belediyemizi ilan panosunda ve internet sitesinde eşzamanlı olarak askıya çıkarılmıştır. 19.03.2020

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153