Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • 1052-Mersin İli, Tarsus İlçesi, Sucular Mahallesi, 212 ada 5 nolu parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği (BMK 17.11.2017 tarih ve 1052 sayılı karar)

1052-Mersin İli, Tarsus İlçesi, Sucular Mahallesi, 212 ada 5 nolu parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği (BMK 17.11.2017 tarih ve 1052 sayılı karar)

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153