Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • 1070-Mersin İli, Toroslar İlçesi, Tırtar Mahallesi, 1010,1012,1013 nolu parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği (BMK 17.11.2017 tarih ve 1070 sayılı karar)

1070-Mersin İli, Toroslar İlçesi, Tırtar Mahallesi, 1010,1012,1013 nolu parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği (BMK 17.11.2017 tarih ve 1070 sayılı karar)

1070-Mersin İli, Toroslar İlçesi, Tırtar Mahallesi, 1010,1012,1013 nolu parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği (BMK 17.11.2017 tarih ve 1070 sayılı karar)

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153