Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesi, 10465 ada 2 parselin mahkeme kararı gereğince "Genel Otopark Alanı" işaretlenmesine yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi

Mersin İli, Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesi, 10465 ada 2 parselin mahkeme kararı gereğince "Genel Otopark Alanı" işaretlenmesine yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi

Mersin İli, Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesi, 10465 ada 2 parselin mahkeme kararı gereğince "Genel Otopark Alanı" işaretlenmesine yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185