Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli , Gülnar İlçesi, Köseçobanlı Mahallesi, 101 ada 5117 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

Mersin İli , Gülnar İlçesi, Köseçobanlı Mahallesi, 101 ada 5117 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

Mersin İli , Gülnar İlçesi, Köseçobanlı Mahallesi, 101 ada 5117 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153