Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 836 ada 28 parsele ilişkin Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 2020/553 sayılı Kararına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 836 ada 28 parsele ilişkin Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 2020/553 sayılı Kararına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 836 ada 28 parsele ilişkin Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 2020/553 sayılı Kararına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185