Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli,Toroslar İlçesi  II.Etap planlama bölgesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu  itiraz değerlendirmesi.

Mersin İli,Toroslar İlçesi  II.Etap planlama bölgesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu  itiraz değerlendirmesi.

Mersin İli,Toroslar İlçesi  II.Etap planlama bölgesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu  itiraz değerlendirmesi.
 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185