Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Tarsus İlçesi, Ulaş Mahallesi, 163 ada 423 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Ulaş Mahallesi, 163 ada 423 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Ulaş Mahallesi, 163 ada 423 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153