Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 146 ada 2 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi

Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 146 ada 2 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi

Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 146 ada 2 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185