Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 27.02.2020 tarih ve E.528861 sayılı yazısı ile Mersin Tarsus Gülek Karboğazı KTKGB 'ye ait bölgenin planlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kur

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 27.02.2020 tarih ve E.528861 sayılı yazısı ile Mersin Tarsus Gülek Karboğazı KTKGB 'ye ait bölgenin planlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kur

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 27.02.2020 tarih ve E.528861 sayılı yazısı ile Mersin Tarsus Gülek Karboğazı KTKGB 'ye ait bölgenin 1/25000 ölçekli Mersin Tarsus Gülek Karboğazı Nazım İmar Planı (1.Etap), 1/5000 ölçekli Mersin Tarsus Gülek Karboğazı KTKGB Nazım İmar Planı(1.Etap) tekliflerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 22.04.2020 tarif 2020/9-14 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7.maddesi uyarınca onaylandığı bildirilmiş olup idaremizce askı ilan edilmesi bildirilmiştir.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153