Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesi, 3016 ada 11 parselin "Belediye Hizmet Alanı" olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifleri

Mersin İli, Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesi, 3016 ada 11 parselin "Belediye Hizmet Alanı" olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifleri

Mersin İli, Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesi, 3016 ada 11 parselin "Belediye Hizmet Alanı" olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifleri
 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185