Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 10558 ada 1 parselin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 10558 ada 1 parselin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 10558 ada 1 parselin; Mersin 2.İdare Mahkemesi'nin 05/09/2019 tarih ve 2018/167SE, 2019/885k sayılı Kararı Doğrultusun "335 Kişi/ha Konut Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153