Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 752 ada 4 parselin güneyindeki kamuya terki sağlanmış alanın, Eğitim Alanı'na (Anaokulu Alanı) dönüştürülmesi

Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 752 ada 4 parselin güneyindeki kamuya terki sağlanmış alanın, Eğitim Alanı'na (Anaokulu Alanı) dönüştürülmesi


Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 752 ada 4 parselin güneyindeki kamuya terki sağlanmış alanın,  Eğitim Alanı'na (Anaokulu Alanı) dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  değişikliği,
 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153