Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin  İli,  Erdemli İlçesi,  Kocahasanlı Mahallesi,  6  ada  20  parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

Mersin  İli,  Erdemli İlçesi,  Kocahasanlı Mahallesi,  6  ada  20  parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

Mersin  İli,  Erdemli İlçesi,  Kocahasanlı Mahallesi,  6  ada  20  parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153