Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mezitli ilçesi, Mezitli Mahallesi, 1094 ada 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi

Mezitli ilçesi, Mezitli Mahallesi, 1094 ada 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi

Mezitli ilçesi, Mezitli Mahallesi, 1094 ada 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi
 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185