Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Toroslar İlçesi Arpaçsakarlar Mahallesi, 4068 ada 1-2-3 parsellerin “Sosyal Tesis Alanı” yapılmasına yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi

Mersin İli, Toroslar İlçesi Arpaçsakarlar Mahallesi, 4068 ada 1-2-3 parsellerin “Sosyal Tesis Alanı” yapılmasına yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi

Mersin İli, Toroslar İlçesi Arpaçsakarlar Mahallesi, 4068 ada 1-2-3 parsellerin “Sosyal Tesis Alanı” yapılmasına yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185