Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 3136 ada 1-2-3 parselle ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 3136 ada 1-2-3 parselle ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 3136 ada 1-2-3 parselle ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185