Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 140 ada 8 parsel ve yakın çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi

Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 140 ada 8 parsel ve yakın çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi

Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 140 ada 8 parsel ve yakın çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185