Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 876 ada 71 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 876 ada 71 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 876 ada 71 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı  değişiklik teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153