Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Akdeniz İlçesi (Tapuda Yenişehir ilçesi), Bahçe Mahallesi, 711 ada 9 parsel Özel Sağlık Tesis Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

Mersin İli, Akdeniz İlçesi (Tapuda Yenişehir ilçesi), Bahçe Mahallesi, 711 ada 9 parsel Özel Sağlık Tesis Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

Mersin İli, Akdeniz İlçesi (Tapuda Yenişehir ilçesi), Bahçe Mahallesi, 711 ada 9 parsel Özel Sağlık Tesis Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185