Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Mut İlçesi, Deveci Mahallesi, 871 ada 1 parsel, 872 ada 4 parsel, 874 ada lve 2 parsel ve 876 ada 1 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  Uygulama  İmar  Planı  değişiklik  teklifi

Mersin İli, Mut İlçesi, Deveci Mahallesi, 871 ada 1 parsel, 872 ada 4 parsel, 874 ada lve 2 parsel ve 876 ada 1 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  Uygulama  İmar  Planı  değişiklik  teklifi

Mersin İli, Mut İlçesi, Deveci Mahallesi, 871 ada 1 parsel, 872 ada 4 parsel, 874 ada lve 2 parsel ve 876 ada 1 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  Uygulama  İmar  Planı  değişiklik  teklifi
 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153