Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, Namrun Mahallesi 161 ada 5 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi

Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, Namrun Mahallesi 161 ada 5 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi

Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, Namrun Mahallesi 161 ada 5 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185