Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İhaleler
  • Mersin Merkez 63 Adet S Plaka İhalesi

Mersin Merkez 63 Adet S Plaka İhalesi

1)Mersi Merkez            : 63 Adet

Genel Toplam             : 63 Adet

 

1)İdarenin:

a)Adres                                   : Palmiye Mah. 1219 sokak No:5 Kat:1 Bilgen Apt. Yenişehir/ MERSİN

b)Telefon – Faks Numarası      : 0 (324) 533 38 01 – 0(324) 3290805

c)Elektronik Posta Adresi        : ulasim@mersin.bel.tr

 

 

2) İhale Konusu: Mersin Merkez İlçelerinde “S Plaka” sayısının 63 adet arttırılması ihalesi.        

3) İhalenin

Müracaat Süresi                      : 16/11/2018 – 30/11/2018 tarihler ve 09:00-17:00 arası

İhale İçin Müracaat Yeri           : Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ticari Plakalar Şube Müdürlüğü

İhaleye Katılım Hakkı Elde

Edenlerin İlan Tarihi               : 07/12/2018 Saat:17:00 kadar

İhale İçin Teklif Verme Tarihi  : 12/12/2018 Saat:13:00 – 14:00 arası.

İhale Tarihi                              : 12/12/2018 Saat:14:00

İhalenin Yapılacağı Yer           : Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Cami Şerif Mahallesi, 33060 Akdeniz/Mersin

4-İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler

Gerçek Kişiler için                  :

a) 16/11/2018 tarihi dahil odaya kayıtlı olmak şartı ile son (6) ay içerisinde düzenlenmiş olan; yolcu taşımacılığı kapsamında şoförlük mesleğini seçmiş olduğunu belirten güncel “Oda Kayıt Belgesi”nin aslı,

b) 16/11/2018  tarihi dahil yolcu taşımacılığı kapsamında şoförlük mesleğini seçmiş olduğunu belirten, son (6) ay içerisinde düzenlenmiş “Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Tasdiknamesinin aslı veya fotokopisi,

c) En az 16/11/2015 tarihinden itibaren kesintisiz olarak merkez ilçe sınırları içerisinde (3 yıl) ikamet ettiğini belirtir, Nüfus Müdürlüklerinden alınmış “Yerleşim yeri ve Diğer Adres belgesi ” aslı,

d) Nüfus Müdürlüklerinden alınmış “Nüfus Kayıt Örneği” aslı,

e) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 12/c Maddesi'nin 4.fıkrasının son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir “Adli Sicil Kayıt Belgesi”aslı,

f) Gerçek Kişilerin, iki (2) adet plaka almaya hakkı vardır, her plaka için ise; ayrı ayrı teklif verilmesi,

g) Sürücü Belgesinin en az B sınıfı fotokopisi

h) NOTER ONAYLI "Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğu, sürekli icra ettiği ve aksi ispat edildiğinde ticari plakanın iptal edilmesine kabul beyan ve taahhüt ettiği ifadeli yazı".

i) Yukarıda istenen belgelerin başvuru dilekçesi ile sırasına göre dosya içerisinde eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Tüzel Kişiler için:

a) İhaleye girecek olan şirket 16/11/2018 tarihi dâhil odaya kayıtlı olmak şartıyla son (6) ay içerisinde düzenlenmiş, yolcu taşımacılığı faaliyetini belirten “Ticaret Odası Faaliyet Belgesi” aslı,

b) İhaleye girecek olan şirketin, son (6) ay içerisinde düzenlenmiş “Ticaret Sicil Tasdiknamesi” aslı,

c) İhaleye girecek şirketin kuruluş adresinin Merkez İlçe sınırları içerisinde bulunduğunu ve yolcu taşımacılığı işi ile faaliyet gösterdiğini belgelendiren “Şirket Ana Sözleşmesi” veya “Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi” fotokopisi.

d) İhaleye girecek olan şirketin kuruluş tarihi 16/11/2015 tarihinden itibaren, kesintisiz olarak merkez ilçe sınırları içerisinde üç (3) yıl faaliyet göstermesi gerekmektedir.

e) İhaleye girecek olan şirket adına girecek olanın nüfus müdürlüğünden alınmış “Nüfus Kayıt Örneği” aslı,

f) İhaleye şirket adına girecek olan kişinin Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 12/c Maddesi'nin 4.fıkrasının son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir “Adli Sicil Kayıt Belgesi “ aslı,

g) Şirketlerin 5 adet plaka alma hakkı vardır her plaka için ayrı ayrı teklif verilecektir.

h) Şirketin “Vergi Levhası” fotokopisi

i) Yukarıda istenen belgelerin başvuru dilekçesi ile sırasına göre dosya içerisinde eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi,

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153