Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İhaleler
  • MERSİN MERKEZ S PLAKA İHALESİ KAZANANLAR LİSTESİ

MERSİN MERKEZ S PLAKA İHALESİ KAZANANLAR LİSTESİ

1 ) “S Plaka” almaya hak kazananlar teklif zarflarında yer alan bedellerini ve Katma Değer Vergisi bedelini; ihale sonucunun açıklanmasını takiben 6 eşit taksitte ödeyebilecek ilk taksitini 30 MART 2018 CUMA gününe kadar, diğer taksitleri ilk ödediği taksit tarihini takip eden ayların aynı tarih ve iş gününde Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Merkez Veznesi'ne yatıracak, söz konusu taksitlerin art arda 2 taksitini yatırılmaması durumunda teminatları ve yatırılan taksitler iade edilmeyecek ve “S Plaka” alma hakkı UKOME tarafından iptal edilecektir. Teminatlar taksitleri bitene kadar iade edilmeyecek, taksitlerin gecikmesi durumda yasal faiz uygulanacaktır.

2) İhale bedeli ile KDV'nin, ilk taksitlerini Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Merkez Veznesi ‘ne yatırılmasından ve buna ilişkin alınan tahsilat makbuzunun Mersin Büyükşehir Belediyesi Ticari Plakalar ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmesinden sonra 15 (On Beş) iş günü içinde “Ticari Taşıt Tahsis Belgesi” düzenlenecektir.

3) Ticari Taşıt Tahsis Belgesi alımını takiben 45 (Kırk Beş) İş günü içerisinde “S Plaka” ile ilgili yapılması gereken bütün tescil işlemleri Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü veya bağlı ilçe tescil şubelerinde tamamlanarak Ulaşım Daire Başkanlığı Ticari Plakalar ve Denetleme Şube Müdürlüğünden İşletme Ruhsatı almaları gerekmektedir, bu süre içerisinde “S Plaka” ile ilgili gerekli tescil ve ruhsat işlemlerini yaptırmayıp plakayı araca tescil ettirmeyenlerin (resmi belgeli mücbir sebepler dışında) “S Plaka” alma hakları UKOME tarafından iptal edilecek ve yatırmış olduğu Tüm bedeller taraflarına iade edilmeyecektir.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153