Engelsiz web sitesi için tıklayınız
1. Hukuk Müşavirliği

1. Hukuk Müşavirliği

Units

Görevleri

1. Hukuk Müşavirliği Görevleri

  1. Büyükşehir Belediyesi adına davaya esas olacak delil tespiti, ihtarname ve benzeri işlemleri yapmak; yargı mercilerinde dava açmak, 
  2. Belediyeye karşı açılmış davalarda Belediyeyi savunmak, taraf olduğu davaları yürütmek, yönetmek ve neticelendirmek,
  3. Büyükşehir Belediyesi adına icra takibi açmak ve neticelendirmek, 
  4. Belediyeye karşı açılan icra takipleri ile ilgili yasal işlemleri yürütmek,
  5. Mevzuatta açık olarak düzenlenmemiş hukuki bakımdan tereddütlü olan konularda Belediyenin ilgili birimlerince birim görüşü belirtilerek sorulan hususlarda istişari mahiyette hukuki görüş vermek,
  6. Hukuk Müşavirliğinin görevleriyle ilgili konulardaki tebligatı gerektiğinde tebellüğ ederek bu konudaki işlemleri yürütmek,

Birim Haberleri

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185