Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • Birimlerimiz
  • Güvenlik ve Bina Yönetimi Şube Müdürlüğü
Güvenlik ve Bina Yönetimi Şube Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Güvenlik ve Bina Yönetimi Şube Müdürlüğü

Görevleri

Güvenlik ve Bina Yönetimi Şube Müdürlüğü Görevleri

  1. Belediye Hizmet Binalarında iklimlendirme sistemlerine ilişkin ihtiyacı belirlemek,iklimlendirme sistemlerinin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak.      
  2. Daire Başkanının belirlemiş olduğu Hizmet binalarının temizliği ile ilgili kontrolü yapmak,eksik malzemelerin teminini sağlamak.
  3. İçişleri Bakanlığı Koruyucu Özel Güvenlik Talimatı doğrultusunda Başkanlığın, protokolün,Belediye Binalarının, tesislerin ve bunlara ait sahaların güvenlik önlemlerini almak, güvenlik görevlilerinin kontrol,sevk ve idaresini sağlamak,gerekli koruma planlarını hazırlamak, Belediye Başkanının onayından sonra uygulanmasını sağlamak,bu amaçla güvenlik görevlilerinin görev ve sorumlulukları ile ilgili düzenlemeler yapmak ve uygulanmasını sağlamak.
  4. Özel Güvenlik görevlisi olarak çalışanların gerekli eğitimleri almalarını takaip etmek.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153