Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Units

Mali Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Gelirler Şube Müdürlüğü

Görevleri

Gelirler Şube Müdürlüğü Görevleri

  •  İlgili mevzuat çerçevesinde Belediye gelirlerini artıracak çalışmalar yapmak ve gelir kaybını önleyici tedbirler alınması konusunda mevcut ya da muhtemel risk durumlarına karşı üst yönetime tedbir alması konusunda bilgi vermeyi ilke edinmiştir.
  •  Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi yetki alanında bulunan cadde, meydan, bulvar ve diğer alanlardaki İlan ve Reklama konu araçlarının tespit, ölçüm, tarh, tahakkuk ve tebliğ işlemlerinin hatasız ve zamanında yapılmasını sağlayarak Belediye Gelirlerinin arttırmayı ilke edinmiştir. 
  • Şube Müdürlüğü dahilinde ya da Diğer Daire Başkanlığından gelen beyannameler neticesinde Tahakkuk ettirilecek vergi, ceza ve harçlara ait tarama işlemleri
  • Tahakkuku gerçekleştirilen vergi ve alacakların tahsilat işlemlerinin yapılması
  • Tahsilatı yapılamayan tahakkuk borçlarının Takip ve Muhasebe Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yasal çerçevede tahsilatlarının yapılması
  • Şube Müdürlüğü dahilinde tespit edilen beyannameler neticesinde Tahakkuk ettirilecek vergi, ceza ve harçlara ait tarama işlemleri
  • Tahakkuku gerçekleştirilen vergi ve alacakların tahsilat işlemlerinin yapılması
     

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153