Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • Formlar
  • Etik Komisyonu Dilek-Şikayet Formu

Etik Komisyonu Dilek-Şikayet Formu


13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımızca Etik Komisyon oluşturulmuştur.

   Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir. Söz konusu başvurunuz Etik ilkelere aykırı ise devam ediniz. Diğer kapsamda yer alan dilek, şikayet ve başvurularınızı https://www.mersin.bel.tr/dilek-sikayet adresine veya ALO 185 hattına yapabilirsiniz.

İletişim Menüsü

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185