Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Engelliler Şube Müdürlüğü

Engelliler Dairesi Başkanlığı-Engelliler Şube Müdürlüğü

Görevleri

Engelliler Şube Müdürlüğü Görevleri

(1) Mersin ili hizmet sınırları içerisinde yaşayan engelli bireylerin istatistiki verilerine ilişkin veri tabanı oluşturmak,

(2) Engelli bireylerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilgili yerlere yönlendirmek,

(3) Engelli bireylere yönelik diğer kamu ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği halinde projeler geliştirilmesini ve uygulamasını sağlamak, sürdürülen projeler için işbirliğinde bulunmak ve işbirliği protokollerini hazırlamak,

(4) İhtiyaç sahibi olduğunu belgeleyen, yapılan sosyal inceleme de ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen engelli bireylere tekerlekli sandalye, akülü araç, baston, braille, konuşan saat, işitme cihazı, protez ve ortez gibi medikal malzemeleri Belediyenin imkanları çerçevesinde temin ederek teslim etmek,

(5) Engelliler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek olan hizmetlerin daha verimli gitmesi amacıyla valilik, ilçe belediye başkanlıkları, muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları ile toplantılar gerçekleştirerek koordinasyonu sağlamak,

(6) Mevzuata aykırı olmamak kaydı ve imkanlar doğrultusunda iş imkânı olmayan engelli bireylere belediye otopark, büfe çay bahçesi, dinlenme ve eğlence merkezleri ile uygun görülen gayri menkulleri fırsat eşitliği çerçevesinde öncelikli olarak engellilere kiralanması için gerekli düzenleme ve uygulamaların yapılmasını sağlamak,

(7) Birime başvuran engelli birey ve ailelerine psiko-sosyal destek ve rehberlik hizmetleri vermek, engellilikle ilgili konularda eğitilmelerini, bilgilendirilmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayıcı, konferans, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek ve düzenlenmesine öncülük etmek,

(8) Engelli bireyleri nitelikli işgücü haline getirerek, çalışma yaşamına katılmalarını sağlamak üzere mesleki rehabilitasyon ve eğitim programları için başvuran engellileri değerlendirerek uygun mesleki rehabilitasyon ve mesleki eğitimleri vermek.

(9) Engelli bireylerin sosyal sorunlarının önlenmesi, çözümlenmesi ve topluma kazandırılması için sosyal hizmet, rehabilitasyon veya mesleki eğitim merkezleri açmak ve faaliyetlerin devam etmesi için her türlü tedbiri almak.

(10) Engellilerin hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesi için sosyal faaliyetler  yapmak,

(11) Engelliler yasası ve bağlı yönetmelikleri çerçevesinde belirlenen görevleri yerine getirmek,

(12) Personelin hizmetine ilişkin eğitim imkanlarının geliştirilmesini ve hizmet içi eğitimin uygulanmasını sağlamak,

(13) Birimin işleyişi, ihtiyaçları ve karşılaşılan sorunları kapsayan aylık ve yıllık periyodik faaliyet raporu hazırlamak,

(14) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,

(15) Belediye Başkanının ve Engelliler Daire Başkanının öneri ve talimatlarını yerine getirmek.

(16) Engellilerin kamusal ve özel yaşamlarında karşılaştıkları her türlü ulaşım ve erişim sorununun çözülmesi için toplu taşıma, kamu binaları, kaldırımlar, duraklar, parklar, vb. her türlü kentsel dış mekana ve kamu hizmetlerinin verildiği binaların odaları, merdivenleri, giriş kapıları, tuvaletleri, tırabzan vb. gibi her türlü kamusal iç mekana yönelik görsel, işitsel, dokunsal, vb. projeleri geliştirmek ve gerçekleştirmek,

(17) Üniversiteler, özel kuruluşlar, engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak engellilere yönelik kentsel tasarım projeleri geliştirmek , uygulamak ve yarışmalara katılmak.

(18) İhtiyaç halinde engelli bireylerin durumlarına uygun araçlarla bulundukları mekanlardan hastane, okul, rehabilitasyon merkezi ile sosyal, kültürel, sportif etkinliklere ücretsiz olarak   ulaşımlarını sağlamak.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153