Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Enerji İşleri Şube Müdürlüğü

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı-Enerji İşleri Şube Müdürlüğü

Görevleri

Enerji İşleri Şube Müdürlüğü Görevleri

Enerji İşleri Şube Müdürlüğünün görevleri;

 1.    İmalatı Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak kesin kabulü gerçekleştirilmiş ve Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetki kapsamındaki yerlerin “bina, tesis, park, bahçe, mezarlık, spor sahaları vb.” elektrik arıza, bakım ve onarımlarını yapmak,
 2.   İş Sağlığı ve Güvenliğine (İSG) uygun olmayan elektrik tesislerini İSG şartlarına uygun hale getirmek,
 3.   Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan diğer birimlerle yapılan istişare ile belirlenen enerji işlerinden Enerji İşleri Şube Müdürlüğü’ne tevdi edilen “elektrik motoru bakımı vb.” işleri yapmak,
 4.   İlçe Belediyeleriyle Büyükşehir Belediyesi arasındaki enerji ile ilgili faaliyet alanları konusunda entegrasyonu sağlamak,
 5.   Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve yetki kapsamında elektrik aydınlatma ve enerji faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
 6.   Mersin ilinin aydınlatma mimarisinin daha güzel görünmesi amacıyla proje geliştirmek ve uygulamak,
 7.    Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin enerji verimliliğini arttırarak enerji giderlerinin azaltılması yönünde gerekli çalışmaları yapmak,
 8.  Mersin Büyükşehir Belediye bünyesindeki jeneratör ve güç kaynaklarının bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
 9. Mersin Büyükşehir Belediyesine ait trafoların bakım onarımını yapmak veya yaptırmak,
 10. Yenilenebilir enerji kaynakları “Hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynakları” ile elektrik üretimi sağlamak,
 11. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak enerji temini konusunda diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan toplumda farkındalık oluşturacak ve özendirecek projelere, çalışmalara katılmak, destek vermek ve hibe gibi muhtelif fonlardan faydalanmak,
 12. Türkiye’nin genel enerji politikası konusunda projeler üretmek, Ar-Ge çalışmaları yapmak ve bu konuda seminer, konferans ve panel gibi etkinliklerin takibini yapmak,
 13. Yapılan imalatların uygulanma safhasının yönetimi ve denetimi kendisine verilen işlerin sözleşme eklerine, Fen ve sanat kurullarına, Teknik Şartnamelerine uygun olarak ve iş programı gereğince iyi bir biçimde yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamak,
 14.    Hazine Müsteşarlığı tarafından ödenen Genel Aydınlatma abonelerinin kontrolünü yapmak, yeni bağlantı anlaşmalarını hazırlama ve takip etmek,
 15.   İmalatı Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak kesin kabulü gerçekleştirilmiş ve Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetki kapsamındaki bina, tesis, park, bahçe, mezarlık, spor sahaları ve benzeri tüm yerlerin elektrik aboneliği ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı görev alanları haricindeki birimlerin elektrik arıza, bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak ve birimlerin ortak kullanımından doğan elektrik bedellerini karşılamak.  

Aydınlatma ve Elektrik Arıza Bakım Şefliğinin görevleri;

 1.   Belediyenin sorumluluğunda bulunan parklar, meydanlar, yürüyüş yolları, rekreasyon alanları, mezarlıklar vb. açık alanların elektrik arızalarını gidermek, bakım ve onarım işlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 2.   İş Sağlığı ve Güvenliğine (İSG) uygun olmayan yerlerin elektrik tesisatlarını İSG şartlarına uygun hale getirmek,
 3.   Aydınlatma ve enerji tesisleri ile ilgili ihbar ve şikâyetleri değerlendirmek, çözümüyle ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak,
 4. Mersin Büyükşehir Belediye bünyesindeki parklar, meydanlar, yürüyüş yolları, rekreasyon alanları, mezarlıklar vb. açık alanların jeneratör ve güç kaynaklarının bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
 5.   Mersin Büyükşehir Belediyesine ait parklar, meydanlar, yürüyüş yolları, rekreasyon alanları, mezarlıklar vb. açık alanlarındaki trafolarının bakım onarımını yapmak veya yaptırmak,
 6.   Mersin Büyükşehir Belediyesine ait parklar, meydanlar, yürüyüş yolları, rekreasyon alanları, mezarlıklar vb. açık alanlarda bulunan elektrik panolarındaki kompanzasyon sistemlerinin bakım onarımını yaparak veya yaptırarak aktif-reaktif güç dengesini kurmak,
 7.    Mersin ilinin aydınlatma mimarisinin daha güzel görünmesi amacıyla proje geliştirmek ve uygulamak,
 8.   Hazine Müsteşarlığı tarafından ödenen Genel Aydınlatma abonelerinin kontrolünü yapmak, yeni bağlantı anlaşmalarını hazırlamak ve takip etmek,
 9. Diğer kurum ve kuruluşlar ile Belediyenin uhdesinde bulunan diğer birimlerle aydınlatma sorunlarıyla ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak,
 10.   İmalatı Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak kesin kabulü gerçekleştirilmiş ve Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetki kapsamındaki bina, tesis, vb. yapıların elektrik arızalarını gidermek, bakım ve onarım işlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 11.    Diğer kurum ve kuruluşlar ile Belediyenin uhdesinde bulunan diğer birimlerle enerji sorunlarıyla ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak, 
 12. Mersin Büyükşehir Belediye bünyesindeki bina, tesis, vb. yapıların jeneratör ve güç kaynaklarının bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
 13.  Mersin Büyükşehir Belediyesine ait bina, tesis, vb. yapıların trafolarının bakım onarımını yapmak veya yaptırmak,
 14.    Bina, tesis, vb. yapılarda bulunan elektrik panolarındaki kompanzasyon sistemlerinin bakım onarımını yaparak veya yaptırarak aktif- reaktif güç dengesini kurmak.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Verimliliği Şefliğinin görevleri;

 1.   Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak enerji temini konusunda çalışmalar yapmak,
 2.   Teknoloji turizmine dönük stratejiler geliştirmek,
 3.   Temiz enerji kullanımını sağlayarak, CO2 salınımının engellenmesiyle küresel ısınmayı azaltıp, çevrenin korunmasına katkı sağlamak,
 4. Yenilenebilir enerji kaynakları için hazırlanan hibe gibi muhtelif fonlardan faydalanmak,
 5.  Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan projelere, çalışmalara katılmak, destek vermek,
 6.   Diğer kurum ve kuruluşlardan gelebilecek taleplere göre temiz enerji kaynakları ile ilgili bilgilendirme çalışmaları düzenlemek,
 7.   Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak toplumda farkındalık oluşturacak ve özendirecek, projeleri gerçekleştirmek,
 8.   Enerji verimliği ve tasarrufu anlamında enerji altyapısında her türlü iyi yönde değişiklik yaparak mevcut sistemlerin daha verimli çalışabilir hale getirilmesini sağlamak,
 9. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde hazırlanmış yönetmelikleri ve bu yönetmeliklerde yapılan değişiklikleri takip etmek,
 10.   Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği çerçevesinde; enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,
 11.    Enerji verimliliği ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri yapmak ve uygulamak,
 12.    Enerji tasarrufu ve enerji verimliliği gibi konularda AR-GE çalışmaları yapmak, proje üretmek ve uygulamak,
 13.    Belediyenin enerji giderlerini takip etmek, tüketim fazlalığı olan birimlerde etüt ve proje çalışmaları yürüterek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 14.    Enerji giderlerinin azaltılması için enerji verimliliği ve enerji tasarrufu çalışmaları yapmak,
 15.  Serbest piyasadan ucuz elektrik alımı gerçekleştirmek,
 16.   Enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesine yönelik, belediyenin diğer birimlerine bilinçlendirme eğitimleri düzenlemek,
 17.   Belediyemizin sorumluluğunda bulunan yerlerin idarelerce şube müdürlüğümüze gönderilen proje ve eklerine istinaden abonelik işlemlerini (abonelik dosyası) yürütmek.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153