Engelsiz web sitesi için tıklayınız
 • Duyurular
 • Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından Duyuru

Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından Duyuru

MERSİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

26/04/2012 Tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan taşınmazlar için;

 

SON BAŞVURU TARİHİ ( 31.12.2019)

 

Satın Alma Hakkından Kimler Yararlanacaktır?

 

 • 30/03/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları,
 • 30/03/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımı halen devam eden kullanıcıları,
 • Paydaşları 

 

Süresi içerisinde başvuru yapmaları ve İdare tarafından tespit ve tebliğ edilen satış bedelini (rayiç bedelin yüzde ellisi) itiraz ve dava etmeksizin kabul etmeleri koşuluyla doğrudan satın alma hakkından yararlanabilecektir.

 

Başvurular Ne Zaman Ve Nereye Yapılacaktır?

 

31.12.2019 tarihine kadar taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Milli Emlak Müdürlükleri, Milli Emlak Şeflikleri) dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

 

Satış Bedeli, Taksit Süresi Ve Ödeme Koşulları Nedir?

 

Satış bedeli, rayiç bedelin yüzde ellisidir. Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Peşin ödemelerde satış bedeline yüzde yirmi oranında indirim uygulanır ve bu bedel idarece yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenir. Taksitli satışlarda; satış bedeline yüzde on indirim yapılmasından yararlanmak istenilmesi halinde bu şekilde belirlenen tutarın en az yarısı, en az yarısının peşin ödenmek istenilmemesi halinde ise, satış bedelinin yüzde onu yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenir. Kalanı ise, en fazla beş yılda on eşit taksitle kanuni faiziyle birlikte ödenir. Taksit dönemleri, hak sahiplerinin talebi dikkate alınarak belirlenir ve taksitli satış sözleşmesi düzenlenir.

 

 

26/04/2012 Tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları dışında yer alan tarımsal amaçlı kullanılan taşınmazlar için;

 

SON BAŞVURU TARİHİ ( 16.12.2019)

 

Satın Alma Hakkından Kimler Yararlanacaktır?

 

 • 31/12/2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları,
 • 31/12/2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımı halen devam eden kullanıcıları,
 • Paydaşları

 

Süresi içerisinde başvuru yapmaları ve İdare tarafından tespit ve tebliğ edilen satış bedelini (rayiç bedelin yüzde ellisi) itiraz ve dava etmeksizin kabul etmeleri koşuluyla doğrudan satın alma hakkından yararlanabilecektir.

 

Başvurular Ne Zaman Ve Nereye Yapılacaktır?

 

16.12.2019 tarihine kadar taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Milli Emlak Müdürlükleri, Milli Emlak Şeflikleri) dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

 

Satış Bedeli, Taksit Süresi Ve Ödeme Koşulları Nedir?

 

Satış bedeli, rayiç bedelinin yüzde ellisidir. Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Peşin ödemelerde satış bedeline yüzde yirmi oranında indirim uygulanır ve bu bedel İdarece yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenir. Taksitli satışlarda; satış bedeline yüzde on indirim yapılmasından yararlanmak istenilmesi halinde, bu şekilde belirlenen tutarın en az yarısı, en az yarısının peşin ödenmek istenilmemesi halinde ise, satış bedelinin yüzde onu yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenir. Kalanı ise, en fazla altı yılda on iki eşit taksitle faizsiz olarak ödenir. Taksit dönemleri, hak sahiplerinin talebi dikkate alınarak belirlenir ve taksitli satış sözleşmesi düzenlenir.

 

 

6831 Sayılı Orman Kanunun Değişik 2/B Maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkarılarak Hazine adına tescil edilen taşınmazlar için;

 

 1. Süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi,
 2. Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi
 3. Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi için;

 

SON BAŞVURU TARİHİ ( 16.12.2019 )

 

Satın Alma Hakkından Kimler Yararlanacaktır?

 

• Taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesinde belirtilen gerçek ve tüzel kişilere ve bunların kanuni ve akdi haleflerine

Süresi içerisinde başvuru yapmaları ve İdare tarafından tespit ve tebliğ edilen satış bedelini itiraz ve dava etmeksizin kabul etmeleri koşuluyla doğrudan satın alma hakkından yararlanabilecektir.

 

Başvurular Ne Zaman Ve Nereye Yapılacaktır?

 

16.12.2019 tarihine kadar taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Milli Emlak Müdürlükleri, Milli Emlak Şeflikleri) dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

 

Satış Bedeli, Taksit Süresi Ve Ödeme Koşulları Nedir?

 

Satış bedeli, rayiç bedelinin yüzde ellisidir. Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Peşin ödemelerde satış bedeline yüzde yirmi oranında indirim uygulanır ve bu bedel İdarece yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenir. Taksitli satışlarda; satış bedeline yüzde on indirim yapılmasından yararlanmak istenilmesi halinde, bu şekilde belirlenen tutarın en az yarısı, en az yarısının peşin ödenmek istenilmemesi halinde ise, satış bedelinin yüzde onu yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenir. Kalanı ise en fazla altı yılda on iki eşit taksitle faizsiz olarak ödenir. Taksit dönemleri, hak sahiplerinin talebi dikkate alınarak belirlenir ve taksitli satış sözleşmesi düzenlenir.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153