Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • Duyurular
  • KAMUOYUNUN DİKKATİNE(ATIK SU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK)

KAMUOYUNUN DİKKATİNE(ATIK SU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK)

 

 

 

 

DUYURU METNİ

 

MERSİN ATIK TARİFESİNE GEÇİYOR

 

 

“Atık Su Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” 27 Ekim 2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve aynı tarihte de yürürlüğe girmiştir.

 

            Aynı yönetmeliğin 23.maddesinde; "2872 sayılı Çevre Kanununun” 11. Maddesinde belirtilen idarelerce ve Belediye Meclisince, Atık Su ve Evsel Katı Atık Tarife Ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiği, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır. " denilmektedir.

 

Mersin Büyükşehir Belediyesi;

 

 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre çıkarılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz maddeleri esas alarak, evsel katı atıkların yönetimi ile ilgili 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdiği tüm hizmet giderlerinin yer aldığı 2020 Yılı Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili raporunu hazırlama çalışmalarına başlamıştır. Hazırlık çalışmalarının tamamlanması ile 2020 yılı itibariyle uygulamaya alınacak olan evsel katı atık tarifemiz, Mersin Büyükşehir Belediyesi web sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

 

Bu hususta, görüş almak ve bilgilendirilmek için, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca cevrekorumavekontrol@mersin.bel.tr adresine mail yolu ile de görüş ve önerileriniz iletebilmektedir.

 

           

 

KAMUOYUNA DURURULUR.

 

 

 

 

 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153