Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • Duyurular
  • KAMUOYUNUN DİKKATİNE (MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2021 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU)

KAMUOYUNUN DİKKATİNE (MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2021 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU)

 

 

DUYURU METNİ

 

“MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2021 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU”

 

“Atık Su Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” 27 Ekim 2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve aynı tarihte de yürürlüğe girmiştir.

 

            Aynı yönetmeliğin 23.maddesinde; "2872 sayılı Çevre Kanununun” 11. Maddesinde belirtilen idarelerce ve Belediye Meclisince, Atık Su ve Evsel Katı Atık Tarife Ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiği, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır. " denilmektedir.

 

 

Mersin Büyükşehir Belediyesince de; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre çıkarılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz maddeleri esas alınarak yapılan tarife hesaplama çalışmaları neticesinde;  net toplam sistem maliyeti, gelir-gider dengesine göre sıfırın altında bir değer gösterdiği için;

 

 2021 yılı Evsel Katı Atık Tarifesine ücret yansıtılmayacaktır.

 

 Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 2021 yılı Evsel Katı Atık Tarifesine ücret yansıtılmayacağı, 17.11.2020 tarih ve 663 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi kararında oy birliği ile kabul edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporunda belirtilmiştir.

 

 Bu hususta, karara bağlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu ve  17.11.2020 tarih ve 663 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı  TÜM KAMUOYUNA İLANEN DUYURULUR.

 

 

           

 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185