Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • DUYURULAR
  • Mersin Büyükşehir Belediyesi Şirket Bünyesinde İşçi Statüsüne Geçiş Personeline Feragat Duyurusu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şirket Bünyesinde İşçi Statüsüne Geçiş Personeline Feragat Duyurusu

     Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince hizmet alımı personeli ile ilgili yürütülen çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğünce arşiv araştırmaları devam etmekte olup bu aşamada, sınavı kazanan personele aşağıdaki duyurunun yapılması gerekli görülmüştür.

      01/01/2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Usul ve Esasların “İşçi statüsüne geçirilme” başlıklı 41/1-a maddesi gereğince; sınavda başarılı olan personel arasında, 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmalarına ilişkin olarak idareye karşı açtığı dava ve/veya icra takibi bulunanların, bu dava ve/veya icra takiplerinden feragat etmeleri gerekmektedir.

      Bu güne kadar, Usul ve Esasların ekinde yer alan “örnek-2” ve “örnek-3” dilekçeler ile ilgili işlemleri tamamlamayan personelin, söz konusu dilekçeler ile ilgili işlemleri mahkeme ve/veya icra düzeyinde tamamlayarak, 28/03/2018 tarihi mesai bitimine kadar ihale birimlerine sunmaları  ve bu birimlerden  toplu olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

       İlgili personelin bilgisine sunulur.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153