Proje Detay

Proje Adı: Mersin İli Yaylalarında Doğal Soğuk Hava Depo Kurulması Projesi


 

Çevresel koşullar veya özel ihtiyaçlara göre değişen talepler nedeniyle, Erdemli İlçesi ve Silifke ilçesinde kurulacak olan Doğal Soğuk Hava Depoları; ilimizde yetişen başta limon sonrasında meyve-sebzeleri, Nevşehir-Niğde bölgesindeki depolara gönderilmeye gerek kalmadan belli oranda ürünlere katma değer kazandırılmasıdır. Bu bölgede yaşayan kalifiye işçilerimize, ambalajlama ve tasnifleme konusunda istihdam sağlanması ile bölge ekonomisine de ek katkı sağlanmasıdır.


Projenin Amacı: çabuk bozulabilen taze meyve ve sebzelerin hasattan sonra tüketiciye ulaşana kadar nitelik ve niceliğinin korunması amacı ile Doğal Soğuk Hava Deposu yapılacaktır. Yapılacak olan Doğal Soğuk Hava Deposu ile kırsal alanda yetiştirilen tarım ürünlerinin değerlendirilmesi, pazarlamasının kolaylaştırılması, depolanan ürünlerin raf ömrünün uzatılması, ihracata gönderilmesi ve kırsal kesimdeki üretici gelirlerinin artırılması amaçlanmıştır.

Mersin bölgesinde ihtiyaç duyulan depoların yapılması ile birlikte faal hale geçecek olan bu depoların kapasitesi toplamda 10.200 ton olup, ortalama 600.000 sandığa tekabül etmektedir. Durum analizi sonucunda her yıl Nevşehir Soğuk Hava Depolarına gönderilen 6 milyon sandık limonun; kurulması planlanan doğal soğuk hava depoları ile bu miktarın %10’u kadarını karşılayacağı belirtilmiştir. Bu doğal soğuk hava depoları başta limon ve meyve sebze depolayacak şekilde tasarlanarak yılın 12 ayı hizmet verecek şekilde planlanacaktır. Yöre halkının hem ekonomik yönden hem de iş istihdamı ile fayda sağlayarak bu projenin sürdürülebilirliğini büyütecek şekilde ilerlemesi düşünülmektedir. Düzenli yapılacak kontrol ile ürünlerde oluşan firenin %5’i geçmeyecek şekilde tasarlanacak bir kontrol sistemi kurulacaktır. Uygun sigortalama ile üreticinin sağlayacağı kar oranını maksimum düzeyde tutmaya çalışılacaktır. Her yıl soğuk hava depolarında çalışmak için belli bölgelere göç eden yöre halkına bu konuda olanak sağlayarak bölgenin sosyoekonomik dengesi sağlayacaktır. 

Mersin İli Yaylalarında Doğal Soğuk Hava Depo Kurulması Projesi