Proje Detay

Proje Adı: Ulaşım Master Planı Yapılması


 

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından,26.05.2015 tarihinde yüklenici firmaya ihale edilen "Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent İçi ve Yakın Çevre Ulaşım Ana Planı Revizyonu Yaptırılması İşi" sırasıyla;


  • Ulaşım ana planının hazırlanması

  • Kısa dönem ulaşım ve trafik iyileştirme etüt ve projeleri

  • Toplu taşıma ön projelerinin hazırlanması

çalışmalarını kapsamaktadır. Söz konusu "iş" Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Raylı Sistemler Müdürlüğü'nce kontrol edilmektedir.

Yükleniciye yapılan sözleşme takvimine bağlı olarak çalışmalar ilerlemiş olup, Mersin şehrine en uygun Raylı Sistem hattı ve modeli belirlenecektir.

Ulaşım Master Planı Yapılması