Proje Detay

Proje Adı: Mersin Entegre Katı Atık Değerlendirme Tesisi


 

Mersin merkez düzenli depolama sahasında 1. etap çalışması olan enerji üretim tesisi faaliyete geçmiştir.


  Düzenli Depolama Alanında gaz toplama boruları yatayda ve dikeyde tamamlanmış olup depo gazından elektrik üretimi için gerekli olan şalt sahası tamamlanmıştır.  Elektrik üretimi için denemeler yapılmış ve elektrik üretecek durumdadır. 2015 Ekim ayı içerisinde sayaçlar takılarak elektrik satışına başlanacaktır.

  2015 yılı içerisinde sızıntı suyu arıtma tesisleri de faaliyete geçecektir.

  Mersin Entegre Katı Atık Değerlendirme Tesisi için ihtiyaç duyulan alan karşılamak için yeni alan araştırılmış ve Orman Genel Müdürlüğünden talep edilmiştir.

  Bu proje kapsamında 2016 ve 2017 yılları arasında; atıkların ayrıştırıldığı, organik atıkları fermantasyonuyla ve diğer atıklar piroliz etmek suretiyle enerji üreten, tarımda kullanılmak üzere kompost üretimi yapan, solucanlar vasıtasıyla organik gübre üretimi gerçekleştiren, topraksız tarım ve balık çiftliği kombinasyonu yapıldığı tesislerin yapımı planlanmaktadır. Bu tesisler için Çevresel Etki Değerlendirmesi çalışmaları devam etmektedir.

Mersin Entegre Katı Atık Değerlendirme Tesisi