^
 
Mersin Büyükşehir Belediyesi / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Projelerimiz / MERSÄ°N ENGELSÄ°Z MESLEKÄ° EĞİTÄ°M MERKEZÄ° PROJESÄ°

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Projelerimiz / MERSİN ENGELSİZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ PROJESİ

Önceki Sayfa    

Menu