2017 Yılı SODES Proje Teklif Çağrısı

      Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan soyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen ve Valilikce yürütülen SODES (Sosyal Destek Programı) kapsamında ek proje teklif çağrısına çıkılmış olup proje teklifleri için son başvuru tarihi 06.10.2017 saat 17.00 olarak belirlenmiştir. Programa ilişkin bilgiler ve başvuru rehberi Valiliğin www.mersinsodes.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.Yukarı