Öğrencilerin analitik düşünme becerilerinin, sebep sonuç ilişkisini kurma ve takım halinde çalışma yeteneklerinin, inovatif düşüncelerinin arttırıp girişimcilik becerilerini gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmış ve Birimimizce hibe verecek kuruluşa sunulmuştur.Yukarı