Proje ile, Ülkemizde ve özellikle bölgemizde her geçen gün gelişmekte olan süs bitkileri sektörünün var olan potansiyelinin geliştirilmesi ve bölge tarımında katma değeri yüksek süs bitkileri üretiminin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Proje, Birimimizce hazırlanmış ve hibe verecek kuruluşa sunulmuştur.Yukarı