Proje ile Mersin’de ikamet eden tüm engel gruplarının yaş, cinsiyet ve engel grubuna bakılmaksızın fiziki ve sosyal rehabilitasyonunu, engellilerin engelli olmayanlarla kaynaştırılarak topluma kazandırılması, engelliyi üretken hale getirmek ve sosyal yaşama aktif katılımlarını artırmak amacıyla Belediyemiz Engelliler Dairesi Başkanlığı desteği ile hazırlanmış ve hibe verecek kuruluşa sunulmuştur.Yukarı