Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme; Program Ülkeleri ve Ortak Ülkelerde gençlik alanında faal olan kurum / kuruluşların, çok taraflı ortaklıklarına dayanan ulusötesi işbirliği projeleridir.

Kimler Başvuru Yapabilir?

  • STK’lar

  • Ulusal Gençlik Konseyleri

  • Kamu Kurumları

Ortaklık Kompozisyonu

  • En az 3 Ortak (1 Ortak Ülkeden, 1 Program Ülkesinden)

Örnek Faaliyet Türleri

  • Kapasite Geliştirme Faaliyetleri(Konferanslar, çalıştaylar, etkinlikler, açık iletişim ve medya kaynakları vb.)

  • Hareketlilik Faaliyetleri (Gençlik değişimleri, AGH, Gençlik çalışanlarının hareketliliği)

Proje Süresi

  • 9 -24 ay (Proje başlangıcı 01 Temmuz ile 31 Aralık arasında olmalıdır.)

Son Başvuru Tarihi

  • 08 Mart 2017

Başvuru Yeri

  • Eğitim, Kültür, Görsel ve İşitsel Yürütme Ajansı

bit.ly/1E1IDzT )

Azami Hibe Tutarı

  • 150.000 Avro

 

Kaynak: Türkiye Ulusal AjansıYukarı