Mersin, Suriyeli göçmenlerin yoğun bulunduğu illerin başında gelmektedir. Farklı kültürlerin uyumunda iletişimi sağlayıcı etkin araç olarak sporun kullanımı her iki kültürün daha iyi empati yapmasını mümkün kılarak mikro ve makro kalkınmaya olumlu yansımaları olacaktır. Ayrıca başarılı sportif modellerin benzerlerinin ülkemiz şartlarına uygun olarak denenmesi sportif performansa katkı sağlayacaktır.

 Proje, içerisinde katılımcılara sportif uygulamada tenis ağırlıklı, futbol ve yüzme uygulatılacaktır. Mevsimsel planlamaya göre haftanın üç günü tenis branşına ek olarak iki gün diğer iki branştan biri sırasıyla uygulatılacaktır. Katılımcıların sosyal birleşmesini destekleyici faaliyetlerde ailelerin katılımı ve etkileşimi sağlanarak birlikte çalışmaları desteklenecektir.

Proje ile  Mersin ili merkez sınırlarında yaşayan 6-12 yaş arasında spor yapmaya engeli bulunmayan sağlıklı, 50 kadın/ erkek Suriyeli ve Türk çocuklar faydanalacaktır.

Proje ile, farklı kültürlerin kaynaşmasının sağlanması sonucunda toplumsal birliktelik ve anlayışta gelişim sağlanacaktır.

Proje, Doğrudan Yardım Programı hibe çağrısına değerlendirmesi üzere gönderilmiş olup, değerlendirilmeye alınmadığı bildirilmiştir.Yukarı